SQL model

Triedy:

public $sql_query;

Metódy:

public function chceck_sql_connection()
public function get_sql_table_data() 
public function get_sql_row_data()
public function get_sql_onefigure_data($fieldname) 
public function save_sql_data()

Použitie:

$xdata = new sqldata();
$sql = "SELECT ...";
$xdata->sql_query = $sql;
$tabdata = $xdata->get_sql_table_data();

Action drop down

public $buttonarray = array(); //array;
public $point_id = array(); //array;
public $requestfield;
public $target_index;

Použitie:

$actionbuttons = array
    (
    array ("disp"=>"Zobraziť detaily",
        "ref"=>"/app/06_kontakty/vzorky_detail_cont.php?")
    );
  
$linkdisp = new purecss_actbutton();
$linkdisp->buttonarray = $actionbuttons;
$linkdisp->target_index = $row['indx'];
$linkdisp->requestfield = "indx";
$xdata = $linkdisp->show_action_drop_single();
echo $xdata;

PURE CSS form control

Vlastnostnosti triedy

// PURE CSS form control class

class purecss_form_control {
  public $label;
  public $name;
  public $id;
  public $event;
  public $type;
  public $placeholder;
  public $required;
  public $size = 30;
  public $dd_value = array(); //array
  public $dd_display = array(); //array
  public $help_block;
  public $select_value;
  public $readonly;
  public $input_value;
  public $checked;
  public $step;

Použitie v HTML formulári – input:

<?php
$item = new purecss_form_control();
$item->label = "Dátum do";
$item->name = "datum_do";
$item->type = "date";
$item->required = true;
//$item->help_block = "Heslo";
echo $item->show_input();
?>	

Použitie v HTML formulári – dropdown:

<?php
$drp = new purecss_form_control();
$drp->label = "Navštívený";
$drp->name = "navstiveny1";
$drp->help_block = "Navštívená osoba 1";
$drp->dd_value = $meno_id;
$drp->dd_display = $meno;
$drp->select_value = $meno;
$drp->required = TRUE;
echo $drp->show_drop();
?>

Použitie v HTML formulári – dropdown – rozšírenie aj s dátami:

<?php
  $drp_data = new sqldata();
  $drp_data->sql_query = "SELECT user_id, full_name FROM users";
  $drp_data_result = $drp_data->get_sql_data();

  $drp = new purecss_form_control();
  $drp->label = "Supervízor";
  $drp->name = "super";
  $drp->id = "superid";
  //$drp->help_block = "Navštívená osoba 1";
  $drp->dd_value = array_column($drp_data_result, 'user_id'); //alebo natvrdo pole s hodnotami: array("VO", "BM", "TO");
  $drp->dd_display = array_column($drp_data_result, 'full_name'); //alebo natvrdo pole s hodnotami: array("VO", "BM", "TO");
  $drp->required = FALSE;
  echo $drp->show_drop();
?>

Použitie v HTML formulári – textarea:

<?php
$drp = new purecss_form_control ();
$drp->label = "Odkaz";
$drp->name = "poznamka";
$drp->help_block = "Ak chcete, môžete nám už teraz napísať krátky odkaz sem.";
echo $drp->show_texta();
?>