Datastream

Dátový „feed“ priamo do excelu.

DátaLink
Elektrina – hodinové dáta
(Zdroj: OKTE)
https://api.kassovic.net/stream/?data=okte_dt&format=html_tab
[Elektrina – ročný kontrakt
(Zdroj: PXE)
Plyn- ročný kontrakt
(Zdroj: PXE)
PHM – týždenné priemerné ceny
(Zdroj: ŠÚ SR)
https://api.kassovic.net/stream/?data=phm_tyzdenne&format=html_tab

Ako používať

  1. Excel > Údaje -> Získať a transformovať -> Z Webu
  2. Vložiť URL link – napríklad: https://api.kassovic.net/stream/index.php?data=okte_dt&format=html_tab
  3. Vybertedátovú tabuľku a načítajte údaje
  4. Údaje môžete v budúcnosti kedykoľvek aktualizovať – nové dáta sa automaticky načítajú

Excel -> Získať a transformovať -> Z Webu

Vložiť URL link

Vybrať dátovú tabuľku a načítať

Údaje sa načítajú do dátovej dabuľky v exceli, ktorú môžete ďalej analyzovať napríklad v kontingenčnej tabuľke alebo grafe.

Údaje môžete v budúcnosti kedykoľvek aktualizovať – nové dáta sa automaticky načítajú.