Datatables – inštalácia

https://datatables.net/download/

https://cdn.datatables.net/

CDN oklady (6.11.2022):

  <!-- Datatables CDN scripts -->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/1.12.1/css/jquery.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/autofill/2.4.0/css/autoFill.dataTables.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/buttons/2.2.3/css/buttons.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/colreorder/1.5.6/css/colReorder.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/datetime/1.1.2/css/dataTables.dateTime.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/fixedcolumns/4.1.0/css/fixedColumns.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/fixedheader/3.2.4/css/fixedHeader.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/keytable/2.7.0/css/keyTable.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/responsive/2.3.0/css/responsive.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/rowgroup/1.2.0/css/rowGroup.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/rowreorder/1.2.8/css/rowReorder.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/scroller/2.0.7/css/scroller.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/searchbuilder/1.3.4/css/searchBuilder.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/searchpanes/2.0.2/css/searchPanes.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/select/1.4.0/css/select.dataTables.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/staterestore/1.1.1/css/stateRestore.dataTables.min.css"/>
  
  <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/2.5.0/jszip.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.36/pdfmake.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.36/vfs_fonts.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/1.12.1/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/autofill/2.4.0/js/dataTables.autoFill.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.2.3/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.2.3/js/buttons.colVis.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.2.3/js/buttons.html5.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/colreorder/1.5.6/js/dataTables.colReorder.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/datetime/1.1.2/js/dataTables.dateTime.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/fixedcolumns/4.1.0/js/dataTables.fixedColumns.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/fixedheader/3.2.4/js/dataTables.fixedHeader.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/keytable/2.7.0/js/dataTables.keyTable.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/responsive/2.3.0/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/rowgroup/1.2.0/js/dataTables.rowGroup.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/rowreorder/1.2.8/js/dataTables.rowReorder.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/scroller/2.0.7/js/dataTables.scroller.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/searchbuilder/1.3.4/js/dataTables.searchBuilder.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/searchpanes/2.0.2/js/dataTables.searchPanes.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/select/1.4.0/js/dataTables.select.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/staterestore/1.1.1/js/dataTables.stateRestore.min.js"></script>

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.8.4/moment.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.21/sorting/datetime-moment.js"></script>

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *