HTML formulár

<form action="<?php echo $form_action;?>"
	class="pure-form pure-form-aligned"
	enctype="multipart/form-data"
    id="formular"
	method="post">

    <fieldset>
    <legend>Dodávateľ</legend>

        <?php
        //Dáta pre element "dropdown"
        $drp_data = new sqldata();
        $drp_data->sql_query = "SELECT navi_kod, nazov FROM dodavatelia";
        $drp_data_result = $drp_data->get_sql_data();
        //$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

        $drp = new purecss_form_control();
        $drp->label = "Supervízor";
        $drp->name = "super";
        $drp->id = "superid";
        //$drp->help_block = "Navštívená osoba 1";
        $drp->dd_value = array_column($drp_data_result, 'navi_kod'); //alebo natvrdo pole s hodnotami: array("VO", "BM", "TO");
        $drp->dd_display = array_column($drp_data_result, 'nazov'); //alebo natvrdo pole s hodnotami: array("Volvo", "BMW", "Toyota");
        $drp->required = TRUE;
        echo $drp->show_drop();
        ?>

    </fieldset>

    <fieldset>
    <legend>Osoba</legend>

        <?php
        $item = new purecss_form_control();
        $item->label = "Meno";
        $item->name = "meno";
        $item->type = "text";
        $item->required = true;
        //$item->help_block = "Neuvádzať titulani oslvenie";
        echo $item->show_input();
        ?>

        <?php
        $item = new purecss_form_control();
        $item->label = "Priezvisko";
        $item->name = "priezvisko";
        $item->type = "text";
        $item->required = true;
        //$item->help_block = "Poznámka...";
        echo $item->show_input();
        ?>

    </fieldset>


    <button class="pure-button pure-button-primary"
        type="submit"
        name="submit"
        id="submitID">
        Zaznamenať
    </button>
    <p hidden id="oznam">Pracujeme na tom...</p>
        
</form><script>
  //Script to prevent double form submission
  var form = document.getElementById('formular');
  var submitButton = document.getElementById('submitID');
  var oznamtext = document.getElementById('oznam');
  form.addEventListener('submit', function()
  {
    submitButton.setAttribute('hidden', 'hidden');
    submitButton.innerHTML = 'Pracujeme na tom...';
    oznamtext.removeAttribute('hidden');
  }, false);
</script>

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *