PHP Mailer – composer

require_once  $_SERVER[ 'DOCUMENT_ROOT'] . '/vendor/autoload.php';

echo "Mailer";

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

$mail = new PHPMailer(true);

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *