PHP Mailer

Použitie:

require $_SERVER[ 'DOCUMENT_ROOT']. "/PHPMailer-master/PHPMailerAutoload.php";
  $mail = new PHPMailer;
  include TEMPLATE_DIR . "/mail_config.php";
  //Mail adresy
  $mail->addAddress('karol.kassovic@miticka.eu');        // Name is optional
  $mail->addAddress('miticka@miticka.eu');
  $mail->addAddress('obchod@miticka.eu');
  $mail->AddCC ($ziadatel_email);  

  //Predmet a body
  $mail->Subject = "Nová priama objednávka";
  $work_body .= "<h2>Notifikácia o novej priamej objednávke</h2>";
      $work_body .= "<p>Detaily</p>";
      $work_body .= "<hr>";
      $work_body .= "<p>Pozrite detaily v EP v tejto zostave:" . "</p>";
      $work_body .= "<p>https://newep5.kassovicms.com/app/03_priame_obj_v2_php.php" . "</p>";
      $work_body .= "<p>Zaznamenal: <strong>" . $ziadatel_meno . "</strong></p>";
      $work_body .= "<p>Objednávka sa do 5 minút automaticky prenesie do Navi - netreba nič importovať.</p>";

  include TEMPLATE_DIR . "/mail_footer.php";

  $mail->Body = $work_body;

  //$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

  if(!$mail->send()) {
    echo 'Message could not be sent.';
    echo "Host name: " . E_HOST;
    echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
  } else {
  //echo 'Message has been sent';
  }

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *